Studentët ngrihen në protestë, këto janë kërkesat e tyre

Studentët e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës kanë bojkotuar sot mësimin në shenjë proteste dhe kanë tri kërkesa që duhet tu plotësohen.

Ata kërkojnë:

  1. Heqjen e pagesës për kredite të provimeve të mbartura.
    2. Shtyrjen e afatit të pagesës së tarifës vjetore.
    3. Pagesën me këste të tarifës.