Depozitat, 45% e parave në duart e milionerëve


Deri në fund të dhjetorit 2016, nga skema e sigurimit të depozitave, individët kanë përfituar në vlerën 611,4 miliardë lekë duke përbërë 55% të totalit të depozitave ose 67% të vlerës së depozitave të sigurueshme.

Numri I qytetarëve që kanë depozita me vlerë deri në 2,5 milionë lekë përfaqësojnë 96% të depozituesve që përfituan nga skema. Ndërsa 4% e depozituesve zotërojnë 45% të totalit të depozitave që janë në bankë.


Përgjigju