Absurdi, firmat zihen për çështjen e ceremonive funerale

Vendi yne mund te quhet pafrike vendi i cudirave, ku qytetaret nuk lihen te qete as ne banesen e fundit.

Shtetasi E.K, në dhjetor 2016 u drejtua te bashkia Berat me ankesë se nuk zhvillonte dot aktivitet funeral, si pasojë e një marrëveshjeje të ndaluar, që ka objekt pengimin e konkurrencës.

Dhe për të zgjidhur problemet me shërbimet funerale në Berat, autoriteti i Konkurrencës ka kryer një hetim të thelluar, raporton newsbomb.al.
Rezulton se Bashkia Berat ka lidhur kontratë shërbimi për “Mirëmbajtjen e varrezave publike” dhe varrezave “Dëshmorët e Kombit, Berat” me firmën AB.Zoga shpk & Pienvis shpk.

Kontrata parashikon ruajtjen e varrezave, pastrimin prej barit, ujitje bimësh dekorative, mirëmbajtje parcele ekzistuese, pastrim rrugësh e sheshesh, rifreskim i gërmave te varrezat e Dëshmorëve…

Dhe në gjithë këtë, nuk rezulton të jetë përfshirë sipas Autoritetit të Konkurrencës administrimi i shërbimit funeral apo mbledhja e tarifave për këtë shërbim, raporton newsbomb.al.
Bashkia Berat u ka dhënë kompanive Zoga shpk dhe Pienvis shpk të drejtën dhe detyrimin e lidhjes së kontratave për shërbimin funeral me subjektet që e ofrojnë këtë shërbim. Dhe pas ankesës së subjektit E.K, sugjerohet nga autoriteti i konkurrencës që ky i fundit të lidhë marrëveshje me subjektin e zgjedhur nga Bashkia.
Por, meqë firmat në Berat po zihen për çështjen e ceremonive funerale, autoriteti i Konkurrencës i ka sugjeruar bashkisë së Beratit të liberalizojë tregun për këtë shërbim, të njëjtë për të gjithë subjektet.